Ibestad idrettslag ble stiftet  12.april 1920.

Idrettslaget jobber aktivt med å bidra til å skape bo- og bli-lyst i kommunen vår – og da med spesielt fokus på gode oppvekstsvilkår for barn og unge. 

Vi har vært en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet vårt i over 100 år og vi vet at idretten skaper en felles sosial arena for læring, mestring og utvikling, men er også en arena for heiarop, engasjement, fellesskap og en møteplass for både barn og voksne.

Klubben har aktivitet innen fotballfriidrett, motorsportski, frisbeegolf og volleyball.